GENEL KURUL İLANI

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

Diyabetle Yaşam Derneği Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 11.00’de,

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No 64-66 Şişli / İstanbul adresinde, aşağıda belirtilen gündemle gerçekleştirilecektir.

Belirtilen gün çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı 6 Kasım 2021 Cumartesi aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelere ve İlgililere duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Kongre Başkanlığı divan seçimi
3. Saygı duruşu
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
6. Tahmini bütçenin görüşülerek okunması
7. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ‘nun asil ve yedek üyelerinin seçimi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış