Sitemizde zaman zaman reklam ve tanıtım bölümünde, destekleyici firmaların bilgilerine yer verilmektedir. Bu bilgiler ilgili firmalar tarafından sağlanan içerik ile elde edilmekte olup (Diyabetle Yaşam Derneği’nin bu içeriğe yayınlayıp yayınlama hakkı saklı kalmakla birlikte) doğrudan her hangi bir ürün satışına izin verilmemektedir.