Diyabetle Yaşam Derneği Merkez Yönetim Kurulu

Başkan: Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz

Başkan Yardımcısı: Kamil Atkın

Genel Sekreter: Dr. Özden Bahadır Arseven

Sayman: Nevres Ketenci

Üye: Aydan Emirmahmutoğlu

Üye: Kemal Vanlı

Üye: Süleyman Nayman

Diyabetle Yaşam Derneği Şubeleri
-Adıyaman Şubesi
Başkan: Kenan Ketenci

-Amasya Şubesi
Başkan: Şerife Özel

-Ankara Şubesi
Başkan: Aşir Can Büyüker

-Bodrum Şubesi
Başkan: Dyt. Banu Belkıs Aş

-Çorlu Şubesi
Başkan: Prof. Dr. Murat Yılmaz

-Fethiye Şubesi
Başkan: Metin Yurtsever

-Gaziantep Şubesi
Başkan: Hülya Oktav

-Hatay Şubesi
Başkan: Süleyman Nayman

-İzmir Şubesi
Başkan: İlker Saçbüken

-Kahramanmaraş Şubesi
Başkan: Aydan Emirmahmutoğlu

-Rize Şubesi
Başkan: Kemal Vanlı

-Şişli Şubesi, İstanbul
Başkan: Şebnem Güneyman