DİYABET PARLAMENTOSU

Türkiye Diyabet Vakfı kurulduğu yıldan itibaren Dünya Diyabet Günü’nün yer aldığı hafta içerisinde Diyabetle Yaşam Derneği ve diğer diyabetle ilişkili sivil toplum örgütlerinden katılmak isteyenlerle birlikte diyabetle ilgili sorunların tartışıldığı toplantılar düzenliyordu.

2011 yılından itibaren bu toplantıların katılımı genişledi ve formatını değiştirdi, Türkiye Diyabet Vakfı koordinatörlüğünde Diyabet Parlamentosu toplanmaya başlandı. Karar vericilerin, sağlık çalışanların, hastaların, endüstrinin birararaya geldiği, ilişkili tüm tarafların yer aldığı bu ortamda, sadece sorunlar değil, çözüm önerileri de tartışılmaktadır. Böylece bizler hastalar, hasta yakını, riskli gruplar olarak sorunlarımızı birebir karar vericilerle paylaşma imkanı bulmaktayız.

Diyabet Parlamentosu oturumlarına T.C. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı ve Komisyonda yer alan farklı siyasi parti temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu temsilcileri ve hastalar, sağlık çalışanları ve medikal endüstri temsilcileri katılmaktadır.

Her yıl 1 ya da 2 kez yapılan oturumlar kaydedilmekte, ve sonrasında tüm tartışmalar ve öneriler rapor olarak düzenlenmektedir. Ancak, COVID-19 nedeniyle 2020 yılında henüz yapılamadı.

Bu projede Diyabetle Yaşam Derneği olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz, çünkü sorunlarımızı tüm taraflarla bire bir paylaşabilmekte ve çözüme katkı sunabilme fırsatımız olmaktadır.